we decode, facilitate access to technology: we sell, we repair, we webdesign, we do programming, we teach!

descodificamos, facilitamos o acesso à tecnologia: vendemos, reparamos, desenhamos para a net, programamos, ensinamos!

Quaderns d’Educació Social: Mediació i Educació Social

Resumo:

<p>La Mediació, per la seva utilitat social, està inquietant la nostra societat. La seva actualitat fa que es presenti com a una metodologia efectiva a l’hora d’estimular la convivència en les relacions socials. Gaudeix de nous complements que caldrà identificar, valorar i incorporar en les nostres dinàmiques habituals d’intervenció.</p> <p>Tanmateix, l’educació social, ben acompanyada per un munt de disciplines que li són inseparables, ha de proporcionar a la mediació els seus horitzons humanistes i les seves tecnologies de formació de la persona, en la recerca del bé col·lectiu.</p> <p>Amb aquest primer número de la revista del CEESC, Quaderns d’Educació Social, volem iniciar una línia oberta de difusió i aprofundiment per a la fenia de les educadores i educadors socials i, naturalment, també pels estudiants i altres col·lectius presents a l’escenari de l’acció social.</p>

Editora:

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Valor:

5 tintas

Disponibilidade:

Sim
Quer receber a doação deste livro? Adquira tinta ou tambor para a sua impressora (jato de tinta ou laser) no valor de 5€, junto da Oficina Tecnológica e receberá na morada que indicar, este livro. Apenas terá que assegurar os portes de envio. Contacte-nos através do formulário em baixo. Diga-nos a referência da sua impressora para lhe darmos o orçamento mais baixo.